Θερμοπυλων 4-6 | Μαρουσι 151 24 | Τηλ: 210 6143443

 md@kompotiatis.gr

Δημοσιεύσεις

 1. Kompotiatis P, Smolek MK. A Quantitative Method for the Analysis of Bilateral Corneal   Asymmetry in Different Corneal Categories. Journal of Optometry 2009;2:173-81.
 2. Keleshian, V., K. B. Kashani, P. Kompotiatis, G. W. Barsness and J. C. Jentzer (2020). “Short, and long-term mortality among cardiac intensive care unit patients started on continuous renal replacement therapy.” J Crit Care 55: 64-72.
 3. Kompotiatis, P., C. Thongprayoon, S. Manohar, W. Cheungpasitporn, M. L. Gonzalez Suarez, I. M. Craici, M. A. Mao and S. M. Herrmann (2019). “Association between urologic malignancies and end-stage renal disease: A meta-analysis.” Nephrology (Carlton) 24(1): 65-73.
 4. Kompotiatis, P., B. M. Wiley, J. C. Jentzer and K. B. Kashani (2019). “Echocardiographic parameters of patients in the intensive care unit undergoing continuous renal replacement therapy.” PLoS One 14(1): e0209994.
 5. Manohar, S., P. Kompotiatis, C. Thongprayoon, W. Cheungpasitporn, J. Herrmann and S. M. Herrmann (2019). “Programmed cell death protein 1 inhibitor treatment is associated with acute kidney injury and hypocalcemia: meta-analysis.” Nephrol Dial Transplant 34(1): 108-117.
 6. Shawwa, K., P. Kompotiatis, J. C. Jentzer, B. M. Wiley, A. W. Williams, J. J. Dillon, R. C. Albright and K. B. Kashani (2019). “Hypotension within one-hour from starting CRRT is associated with in-hospital mortality.” J Crit Care 54: 7-13.
 7. Shawwa, K., Kompotiatis, P., Wiley, B. M., Jentzer, J. C. & Kashani, K. B. Change in right ventricular systolic function after continuous renal replacement therapy initiation and renal recovery. J Crit Care 62, 82–87 (2021).
 8. Shawwa K, Kompotiatis P, Bobart SA, Mara KC, Wiley BM, Jentzer JC, et al. New-onset atrial fibrillation in patients with acute kidney injury on continuous renal replacement therapy. J Crit Care. 2021;62:157–63
 9. Kompotiatis P, Manohar S, Alkhateeb HB, Hogan WJ, Nath KA, Leung N. Hemoglobinuria in the early post stem cell transplant period: Risk factors and association with outcomes. Kidney360. 2021:10.34067/KID.0002262021.
 10. Manohar S, Kompotiatis P, Halfdanarson TR, Hobday TJ, Thorpe M, Johnson GB, et al. 177Lu-dotatate use in chronic kidney disease patients: A single center experience. J Onco-nephrology. 2021;5(3):162-71.
 11. Shawwa K, Kompotiatis P, Sakhuja A, McCarthy P, Kashani KB. Prolonged exposure to continuous renal replacement therapy in patients with acute kidney injury. J Nephrol 2022;35(2):585-95.
 12. Kompotiatis P, Shawwa K, Jentzer JC, Wiley BM, Kashani KB. Echocardiographic parameters and hemodynamic instability at the initiation of continuous kidney replacement therapy. J NeAphrol 2022;1–9.

Συγγραφή κεφαλαίων βιβλίων

Kompotitatis P. and D. Garovic Vesna(2020). Diagnosis, Treatment and Outcomes of Hypertensive Pregnancy Disorders, Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd.

 

Ραντεβου στο ιατρειο

Παρακαλώ συμπληρώστε στη φόρμα παρακάτω την επιθυμητή ημέρα και ώρα για το ραντεβού σας στο ιατρείο.
Θα επικοινωνήσω για επιβεβαίωση.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Προτιμώμενη ημέρα και ώρα ραντεβού